חוזרים לבית הספר עם לאקן, מגוון רחב של מוצרים בהנחות ענק – לאקן