תקנים – לאקן

מוצרי לאקן, כולל כל בקבוקי השתיה, התרמוסים, תרמוסים למזון, כלי האוכל ממלמין וכל מוצר אחר שבא במגע עם מזון, נבדקים אחת לשנה על ידי מכון התקנים הישראלי ומתאימים לדרישות התקן הישראלי ת”י 5113 (2002) “חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיבהם העשויים פלסטיק, הבאים במגע עם מזון ומשקאות”.

בקבוקי לאקן עומדים בתקנים הבאים:

EU: Regulation (EC) No. 1935/2004 The European Union Regulation (EC) No. 1935/2004 “concerns materials and articles intended to come into contact with food” and repeals Directive 80/590/EEC and Directive 89/109/EEC.

FDA Code of Federal Regulations Title 21, Subpart 175.300 “Resinous and polymeric coatin”.

To avoid risks to human health the Commission Regulation (EC) No. 1895/2005 lays down specific migration limits for BADGE (Bisphenol-A DiGlycidyl Ether), BFDGE (Bisphenol-F DiGlycidyl Ether) as well as for NOGE (novolac glycidyl ethers) and some of their derivates.

Directive 2004/1/EC – Use of Azodicarbonamide (ADC): our coating is free of Azodicarbonamide and therewith free of Semicarbazide