Laken Joy לאקן ג'ויLaken Joy לאקן ג'וי
WDX מסכות רב פעמיותWDX מסכות רב פעמיות
לורבללורבל
לאקן טריטן סאמיטלאקן טריטן סאמיט
ווינד אקסטרים - בנדנות וכובעיםווינד אקסטרים - בנדנות וכובעים
לאקן סאמיט - פקק קשית ננעללאקן סאמיט - פקק קשית ננעל

לאקן ג'וילאקן ג'וי
WDX מסכות רב פעמיותWDX מסכות רב פעמיות
לורבללורבל
לאקן טריטן סאמיטלאקן טריטן סאמיט
WDXWDX
לאקן סאמיט - פקק קשית ננעללאקן סאמיט - פקק קשית ננעל

לגן ולבית הספר
מנשאי שתיה ושקיות מים
בקבוקים תרמיים

בקבוקי לאקן בייסיק

תרמוסים למזון

מכל מזון תרמי

תיקי אוכל ותיקי גן

בקבוקי שתיה תרמיים

קופסאות אוכל סיסטמה

תרמוס לאקן מקורי לשתיה חמה/קרה נירוסטה

בקבוק טריטן שקוף

מנשאי שתיה

בקבוקי שתיה לאקן אלומיניום